Twój Sportowy Serwis Ogłoszeniowy

 

POMOC

 

REJESTRACJA I LOGOWANIE
KONTO
JESTEM KUPUJĄCYM
JESTEM SPRZEDAJĄCYM
FORMULARZ
PROMOWANIE OGŁOSZEŃ
ŁĄCZENIE DOPASOWANYCH OFERT
BEZPIECZEŃSTWO

 

REJESTRACJA I LOGOWANIE

 

1.    Jak można  zarejestrować się  w serwisie Pricelesso?

Rejestracja w serwisie Pricelesso może odbyć się na trzy sposoby:

•    poprzez wypełnienie formularza ogłoszeniowego „Sprzedam” lub formularza ogłoszeniowego „Kupię” oraz kliknięcie linka aktywacyjnego otrzymanego na podany w formularzu adres e-mail;

•    poprzez kliknięcie przycisku „Zaloguj się”, znajdującego się w prawym górnym rogu strony serwisu, a następnie wybranie przycisku „Zarejestruj się”, wpisanie swojego adresu e-mail i hasła oraz kliknięcie linka aktywacyjnego otrzymanego na podany adres e-mail;

•    poprzez Facebooka - klikając przycisk „Zaloguj się”, znajdujący się w prawym górnym rogu strony serwisu, a następnie wybierając przycisk  „Zaloguj się przez Facebook”. Po kliknięciu tego przycisku, nastąpi przekierowanie na stronę Facebooka, gdzie będziesz mógł utworzyć konto w Pricelesso, powiązane z Twoim kontem na portalu Facebook.. 

2.    Jak można zalogować się do serwisu Pricelesso?

Aby móc zalogować się do serwisu Pricelesso, trzeba być najpierw w nim zarejestrowanym. Informację o tym, jak zarejestrować się w serwisie, znajdziesz w punkcie nr 1.

Logowanie w serwisie Pricelesso może odbyć się na dwa sposoby:

•    poprzez kliknięcie przycisku „Zaloguj się”, znajdującego się w prawym górnym rogu strony serwisu, wpisanie w odpowiednie pola adresu e-mail oraz hasła, a następnie  wybranie przycisku „Zaloguj się”, umieszczonego pod okienkiem do wpisania hasła; lub

•    poprzez kliknięcie przycisku „Zaloguj się”, znajdującego się w prawym górnym rogu strony serwisu, wpisanie adresu e-mail oraz hasła używanych na koncie w portalu Facebook, a następnie wybranie przycisku „Zaloguj się przez Facebook”.

3.    Jak można zmienić hasło?

Zmiana hasła w serwisie Pricelesso może odbyć się na dwa sposoby:

•    poprzez zalogowanie się na swoje konto i kliknięcie zakładki  „Ustawienia”, gdzie będziesz mógł utworzyć nowe hasło, a następnie potwierdzić je za pomocą wiadomości otrzymanej na podany adres e-mail; lub

•    poprzesz kliknięcie przycisku „Zaloguj się”, znajdującego się w prawym górnym rogu strony serwisu, a następnie wybranie opcji "Zapomniałeś hasła?" i wpisanie adresu e-mail oraz  kliknięcie przycisku „Resetuj hasło”. Na podany adres e-mail dostaniesz powiadomienie o zresetowaniu hasła wraz z nowym, automatycznie wygenerowanym hasłem.

4.    Ile można posiadać kont?

Zgodnie z Regulaminem serwisu Pricelesso jeden Użytkownik może posiadać i korzystać wyłącznie z jednego konta.

5.    Kiedy może dojść do blokady konta?

Jeżeli Twoje konto zostało zablokowane, to prawdopodobnie dlatego, że doszło do naruszenia zasad Regulaminu. Jeżeli masz pytania, napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego, znajdującego się w zakładce „Kontakt” na dole strony serwisu.

 

KONTO

 

Po zalogowaniu się, Twoje konto będzie się składać z następujących zakładek:

•    ZAKŁADKA „OGŁOSZENIA”, zawierająca podzakładki:

     Aktualne ogłoszenia (pozwala zarządzać ogłoszeniami i dokonywać ich edycji, także poprzez zamieszczenie dodatkowego opisu w ogłoszeniu lub modyfikację  jego tytułu),

     Pakiety ogłoszeń (czyli ogłoszenia, które połączyłeś w pakiet ogłoszeń sprzedaży lub pakiet ogłoszeń kupna),

     Archiwum (dostęp do archiwalnych ogłoszeń).

•    ZAKŁADKA “KORESPONDENCJA” – służy do przechowywania historii korespondencji pomiędzy Użytkownikami.

•    ZAKŁADKA "POWIADOMIENIA" - zawiera wszystkie powiadomienia, które zostały wysłane na Twój adres email.

•    ZAKŁADKA „OBSERWOWANE” - zawiera ogłoszenia, które są przez Ciebie obserwowane.

•    ZAKŁADKA „HISTORIA PROMOWANIA” - zawiera informacje na temat promowania Twoich ogłoszeń oraz poniesionych przez Ciebie kosztów.

•    ZAKŁADKA „USTAWIENIA” - pozwala na zmianę danych osobowych oraz zmianę hasła. Tutaj także możesz włączyć lub wyłączyć powiadomienia o dopasowanych ogłoszeniach lub o nowej odpowiedzi na Twoje ogłoszenie.

 

JESTEM KUPUJĄCYM

 

1.    Dlaczego został opracowany formularz ogłoszeniowy „Kupię”?

Wychodząc naprzeciw Twoim oczekiwaniom, opracowaliśmy formularz „Kupię”, abyś mógł publicznie zamieścić ogłoszenie z intencją kupna, co zwiększy szansę na znalezienie i zakupienie interesującego Cię przedmiotu.

Pricelesso, jako jedyny internetowy serwis handlowy, opracował oddzielny formularz dedykowany tylko Kupującemu. Pozwala on zamieścić ogłoszenie „Kupię” na takiej samej zasadzie jak ogłoszenie „Sprzedam”. Ogłoszenia w serwisie są oznaczone odpowiednio literą "K" - jako ogłoszenia kupna oraz literą "S" - jako ogłoszenia sprzedaży.

2.    Kto może zamieścić ogłoszenie „Kupię”?

Osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat oraz mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby fizyczne, które ukończyły 13 lat, ale nie ukończyły 18 lat, za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego.

Oprócz osób fizycznych, ogłoszenie „Kupię” mogą także zamieszczać osoby prawne, które trudnią się w sposób stały i zorganizowany skupowaniem rzeczy np.: kluby fitness, siłownie, komisy sportowe. 

3.    Kiedy zamieścić ogłoszenie „Kupię”?

Ogłoszenie „Kupię” warto zamieścić, gdy chcesz uniknąć żmudnego przeszukiwania serwisów internetowych w poszukiwaniu ofert sprzedaży. Jest to szczególnie przydatne, jeśli potrzebujesz przedmiotu unikatowego bądź skupujesz większą ilość rzeczy. W takiej sytuacji, wypełnij formularz „Kupię” i kliknij przycisk „Dodaj i promuj ogłoszenie” lub „Dodaj ogłoszenie bez promowania”. Jeżeli system znajdzie oferty sprzedaży dopasowane do Twoich oczekiwań, prześlemy Ci je na wskazany adres e-mail.

4.    Co to jest propozycja ogłoszeniodawcy zakupu w pakiecie?

Jeżeli jesteś już zarejestrowany w serwisie i zamieściłeś  kilka ogłoszeń „Kupię” (czyli jesteś ogłoszeniodawcą), możesz skorzystać z możliwości zakupu w pakiecie. Opcja ta polega  na tym, że jako zarejestrowany Kupujący masz możliwość zamieszczenia propozycji zakupu  kilku przedmiotów w pakiecie. Aby utworzyć pakiet,  zaloguj się na swoje konto, a następnie w zakładce „Ogłoszenia” wybierz podzakładkę „Pakiety ogłoszeń”. Zaznacz ogłoszenia „Kupię”, które chcesz połączyć w pakiet, możesz określić dla nich łączną cenę i kliknij przycisk „Utwórz pakiet”. Utworzony w ten sposób  pakiet ogłoszeń pokaże się pod Twoimi ogłoszeniami. Ideą zakupu w pakiecie są atrakcyjniejsza cena dla Kupującego i równocześnie większy zysk dla Sprzedającego.

5.    Co to jest propozycja ogłoszeniobiorcy zakupu w pakiecie?

Jeżeli po zapoznaniu się ze wszystkimi ogłoszeniami danego Sprzedającego  zainteresowałeś się  kilkoma jego ogłoszeniami sprzedaży łącznie, to możesz skorzystać z możliwości zakupu w pakiecie jako ogłoszeniobiorca. Opcja ta polega na tym, że jako Kupujący masz możliwość złożenia Sprzedającemu propozycji zakupu od niego kilku przedmiotów na raz.  Aby tego dokonać, wejdź na profil danego Sprzedającego, gdzie wyświetlają się wszystkie jego ogłoszenia. Następnie przeciągnij  na pole „przeciągnij produkty tutaj” interesujące Cię ogłoszenia sprzedaży i określ dla nich łączną cenę zakupu, a następnie wyślij wiadomość do Sprzedającego. Ideą zakupu w pakiecie są atrakcyjniejsza cena dla Kupującego i szybsza oraz wygodniejsza sprzedaż dla Sprzedającego.

6.    Czy Kupujący musi zamieścić w ogłoszeniu cenę?

Nie. Jeżeli jednak zależy Ci na zakupie danego przedmiotu i masz przeznaczony na niego z góry określony budżet, to warto o tym fakcie poinformować Sprzedającego.  

 

JESTEM SPRZEDAJĄCYM

 

1.    Kto może zamieścić ogłoszenie „Sprzedam”?

Osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat oraz mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby fizyczne, które ukończyły 13 lat, ale nie ukończyły 18 lat, za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego.

Oprócz osób fizycznych, ogłoszenie „Sprzedam” mogą także zamieszczać osoby prawne, które trudnią się w sposób stały i zorganizowany sprzedawaniem asortymentu sportowego np.: producenci, dystrybutorzy, sklepy sportowe, dyskonty sportowe, outlety sportowe.

2.    Co to jest propozycja ogłoszeniodawcy sprzedaży w pakiecie?

Jeżeli jesteś zarejestrowany i zamieściłeś już kilka ogłoszeń „Sprzedam” (czyli jesteś ogłoszeniodawcą), to możesz skorzystać z możliwości sprzedaży w pakiecie. Opcja ta polega na tym, że jako zarejestrowany Sprzedający, masz możliwość zamieszczenia propozycji sprzedaży kilku swoich przedmiotów w pakiecie. Aby utworzyć pakiet,  zaloguj się na swoje konto, a następnie w zakładce „Ogłoszenia” wybierz podzakładkę „Pakiety ogłoszeń”. Zaznacz ogłoszenia „Sprzedam”, które chcesz połączyć w pakiet, możesz określić dla nich łączną cenę i kliknij przycisk „Utwórz pakiet”. Utworzony w ten sposób pakiet ogłoszeń, pokaże się pod Twoimi ogłoszeniami . Ideą sprzedaży w pakiecie jest większy zysk dla Sprzedającego i równocześnie atrakcyjniejsza cena dla Kupującego.

3.    Co to jest propozycja ogłoszeniobiorcy sprzedaży w pakiecie?

Jeżeli po zapoznaniu się ze wszystkimi ogłoszeniami danego Kupującego, zainteresowałeś się  kilkoma jego ogłoszeniami kupna łącznie, to możesz skorzystać z możliwości sprzedaży w pakiecie jako ogłoszeniobiorca. Opcja ta polega na tym, że jako Sprzedający masz możliwość złożenia Kupującemu propozycji sprzedaży mu kilku przedmiotów.  Aby tego dokonać, wejdź na profil danego Kupującego, gdzie wyświetlają się wszystkie jego ogłoszenia. Następnie przeciągnij  na pole „przeciągnij produkty tutaj” interesujące Cię ogłoszenia kupna i określ dla nich łączną cenę sprzedaży wysyłając wiadomość do Kupującego. Ideą sprzedaży w pakiecie jest szybsza i wygodniejsza transakcja Sprzedającego i równocześnie atrakcyjniejsza cena dla Kupującego.

4.    Czy Sprzedający musi zamieścić w ogłoszeniu cenę?

Nie. Sprzedający ma możliwość wystawienia na sprzedaż przedmiot bez określania jego ceny. Cena więc będzie mogła być zaproponowana przez Kupującego (bez konieczności wypełniania formularza ogłoszeniowego „Kupię”), a Sprzedający ją zaakceptuje albo nie. Ma to sens wtedy, kiedy  nie chcesz tracić czasu na porównywanie cen, masz problem z wycenieniem sprzedawanej rzeczy, oferujesz przedmiot unikalny bądź liczysz na więcej ofert kupna, spośród których chcesz wybrać najbardziej atrakcyjną.

 

FORMULARZ

 

1.    Jak wypełnić formularz ogłoszeniowy „Kupię”/„Sprzedam”?

Aby wypełnić formularz ogłoszeniowy „Kupię”/„Sprzedam” kliknij odpowiednio przycisk „Kupię” lub „Sprzedam”, znajdujący się na stronie głównej serwisu, wypełnij wszystkie pola z formularza, dodaj zdjęcie/film – w przypadku formularza ogłoszeniowego „ Sprzedam” i opcjonalnie dodaj zdjęcie/film – w przypadku formularza ogłoszeniowego „Kupię” oraz  kliknij przycisk „Dodaj i promuj ogłoszenie” lub „Dodaj ogłoszenie bez promowania”.

Jeżeli masz wątpliwości, jak poprawie wypełnić formularz, skorzystaj z poniższych pytań pomocniczych.

2.    Zdjęcie zamiast opisu tekstowego?

Tekstowe opisanie przedmiotu, który chcesz kupić/sprzedać często wydaje się być kłopotliwe – chcesz w nim zamieścić jak najwięcej najistotniejszych informacji, ale może to się okazać zbyt czasochłonne lub problematyczne.

Serwis Pricelesso oferuje możliwość zastąpienia lub uzupełnienia opisu tekstowego zdjęciami. Należy pamiętać, by na zdjęciach uwzględnić ewentualne zarysowania czy mankamenty rzeczy będącej przedmiotem sprzedaży tak, aby Kupujący mógł sam ocenić, na ile są one istotne z jego punktu widzenia. Kupujący również może zamieścić zdjęcie, przedstawiające przedmiot, jakiego poszukuje.

3.    Film zamiast opisu tekstowego?

Tak, jak najbardziej. Zamiast robić kilka zdjęć, nagraj po prostu krótki film z rzeczą będącą przedmiotem sprzedaży lub kupna. Film często się przydaje, gdy chcesz wyróżnić np.: zalety, cechy, właściwości dynamiczne i interaktywne przedmiotu.

Czy ostatecznie zdecydujesz się na zdjęcia, film czy na tradycyjny opis tekstowy, nie zapomnij uwzględnić mankamentów przedmiotu, które mogą, ale nie muszą się pojawić. W ten sposób Kupujący chętnie do Ciebie powróci poszukując innego przedmiotu w przyszłości, bo będzie wiedział, że jesteś wiarygodny i kompetentny. Tak jak widzisz, nowe technologie dają ogromne możliwości - wystarczy chcieć z nich korzystać.:-).

Informacje odnośnie zasad zamieszczania zdjęć i filmów w serwisie znajdziesz w Regulaminie. 

4.    Czy opis tekstowy jest obowiązkowy?

Nie. Zamieszczenie opisu tekstowego nie jest obowiązkowe. Zawsze jednak, możesz go dodać przed zatwierdzeniem dodania ogłoszenia. Jeżeli natomiast wolisz dodać opis tekstowy już po zamieszczeniu ogłoszenia, to możesz to zrobić także po zalogowaniu się na swoje konto, klikając zakładkę „Ogłoszenia”, wybierając konkretne ogłoszenie, które chcesz edytować  i naciskając ikonę „edytuj”. Po zapisaniu zmian opis ogłoszenia pojawi się po prawej stronie, pod mapką, obok głównego zdjęcia zamieszczonego w ogłoszeniu.

5.    A co z tytułem?

Przed zatwierdzeniem dodania ogłoszenia propozycja tytułu zostanie Ci automatycznie zasugerowana. Możesz ją zatwierdzić lub zmodyfikować.

6.    Jaką kategorię dopasować do sprzedawanego/ kupowanego przedmiotu?

Wychodząc naprzeciw  Twoim oczekiwaniom opracowaliśmy intuicyjną, logiczną strukturę kategorii. W serwisie Pricelesso znajdziesz kategorie podzielone według dziedzin sportu tj.: Bieganie, Crossfit, Fitness, Rolki i Wrotki, Rowery, Siłownia, Sporty Drużynowe, Sporty Rakietowe, Sporty Walki, Sporty Zimowe, Sporty Wodne, Turystyka, Trekking. Jeżeli wydaje Ci się, że przedmiot, który zamierzasz sprzedać lub kupić nie mieści się w żadnej z podkategorii zamieszczonej na serwisie, poszukaj takiej podkategorii, która  najbardziej odpowiada rzeczy będącej przedmiotem kupna/ sprzedaży i zamieść  dodatkowe informacje w tytule lub w opisie ogłoszenia.

7.    Czy są kategorie „inne” lub „pozostałe”?

Nie. Zależy nam, aby móc w sposób możliwie jak najbardziej korzystny łączyć Wasze oferty. Dlatego stworzyliśmy dla Was sieć optymalnie rozbudowanych kategorii, tak aby sprostać Waszym oczekiwaniom. Świadomie zrezygnowaliśmy z kategorii „pozostałe” ” i „inne”, które niosą ze sobą ryzyko nieadekwatnego przyporządkowania rzeczy będącej przedmiotem kupna lub sprzedaży. 

8.    Jakich ogłoszeń nie wolno zamieszczać?

Pełna lista przedmiotów, których nie można sprzedawać i kupować na Pricelesso jest zamieszczona w Załączniku nr 2 do Regulaminu. Jednak należy zwrócić uwagę na fakt, że na Pricelesso nie można sprzedać i  nie można kupić: zwierząt, nieruchomości, artykułów spożywczych oraz nie można zamieszczać ogłoszeń dotyczących usług.

 

PROMOWANIE OGŁOSZEŃ

 

Serwis Pricelesso oferuje następujące formy promowania ogłoszeń: promowanie w kategorii, promowanie w podkategorii, promowanie na liście i promowanie na blogu. Informacje odnośnie ofert promowania ogłoszeń znajdziesz  w Regulaminie. 

 

ŁĄCZENIE DOPASOWANYCH OFERT

 

Na czym polega łączenie dopasowanych ofert i jakie niesie ze sobą korzyści?

Pricelesso, jako jedyny serwis internetowy, opracował inteligentny system łączenia ofert, który  polega na optymalnym kojarzeniu oferty Kupującego z ofertą Sprzedającego, i odwrotnie, w taki sposób, aby spełniała ona oczekiwania obu stron. Jeżeli Sprzedający zamieści ogłoszenie z intencją sprzedaży przedmiotu i Kupujący zamieści odpowiadające mu ogłoszenie z intencją zakupu takiego przedmiotu, to Sprzedający zostanie poinformowany o ofercie tego Kupującego, a Kupujący o ofercie tego Sprzedającego. Analogiczne - jeżeli Kupujący zamieści ogłoszenie z intencją zakupu przedmiotu i Sprzedający zamieści odpowiadające mu ogłoszenie z intencją sprzedaży takiego przedmiotu, to Kupujący zostanie poinformowany o ofercie Sprzedającego, a Sprzedający o ofercie Kupującego.
Łączenie ofert zapewnia Wam większą elastyczność i możliwość wyboru kontrahenta, łatwiejsze wyszukiwanie ofert, większy zarobek dla Sprzedającego, większą oszczędność dla Kupującego.

W Pricelesso dwie strony transakcji – Kupujący i Sprzedający są aktywne i równouprawnione - i to nas właśnie wyróżnia!

 

BEZPIECZEŃSTWO

 

Pricelesso to sportowy marketplace, który udostępnia Ci swoją platformę po to, abyś mógł publikować ogłoszenia i prowadzić korespondencję z Kupującym/Sprzedającym. Pricelesso to także sklep internetowy oznaczony na seriwsie jako Pricelesso Sport. W pozostałych przypadkach, Pricelesso nie jest stroną transakcji ani w niej nie pośredniczy. Mając na uwadze bezpieczeństwo i zadowolenie naszych Użytkowników, poniżej zalecamy stosowanie się do poniższych sugesti, w przypadku gdy ogłoszeniodawcą nie jest Pricelesso Sport.

•    dokonuj płatności przy odbiorze zamiast przelewu lub wysyłki pieniędzy pocztą,
•    nie podawaj danych swojej karty kredytowej,
•    jeżeli umawiasz się na odbiór osobisty przedmiotu, niech to będzie miejsce bezpieczne i publiczne,
•    przed odbiorem przedmiotu, sprawdź jego zgodność z opisem,
•    jeżeli masz wątpliwości, co do tożsamości Sprzedającego, poproś go o okazanie dokumentu ze zdjęciem,
•    jeżeli masz wątpliwości, co do tożsamości drugiej strony, możesz sprawdzić jego profil w mediach społecznościowych,
•    jeśli masz podejrzenia, że przedmiot może pochodzić z przestępstwa, skontaktuj się z policją,
•    jeśli otrzymany przedmiot jest Twoim zdaniem niezgodny z opisem ogłoszenia lub wadliwy na tyle, że stwierdzona wada stanowi podstawę do reklamacji towaru, możesz skontaktować się ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy. Możesz również przekazać sprawę na drogę sądową,
•    jeżeli decydowałeś się wysłać przedmiot za pobraniem, a Kupujący nie odebrał przesyłki, zachęcamy, by skontaktować się ponownie z Kupującym w celu dojścia do porozumienia. Jeżeli nie uda się Wam pomyślnie zakończyć rozmów, sprawę o zwrot kosztów możesz przekazać do sądu,
•    jeśli zdecydowałeś się zakupić towar z opcją wysyłki i nie otrzymałeś zakupionego przedmiotu lub zwrotu pieniędzy, to możesz zgłosić to zdarzenie policji.

Zasada ograniczonego zaufania obowiązuje w przypadku, gdy: Sprzedający usilnie namawia cię do zawarcia transakcji, unika kontaktu telefonicznego, unika podania swojej tożsamości, oczekuje zaliczki przed wysłaniem przedmiotu.

Kontakt z serwisem Pricelesso odbywa się wyłącznie za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce „Kontakt” na dole strony serwisu.

Pomóż nam dbać o bezpieczeństwo w serwisie i zgłaszaj nam naruszenia Regulaminu korzystając z przycisku „Zgłoś naruszenie” znajdującego się pod danym ogłoszeniem. Pamiętaj, by w zgłoszeniu naruszenia podać wszystkie informacje odnośnie sprawy (numer ID ogłoszenia lub link do ogłoszenia, którego dotyczyła transakcja, nazwę Użytkownika, numer konta bankowego, na jaki został przekazany przelew). 

 

Dziękujemy
Zespół Pricelesso