Łączymy oferty, łączymy ludzi.
Masz pytanie? Napisz do nas!

Pricelesso.pl sp z o.o
Olesińska 21
02-548 Warszawa

KRS: 0000709723
NIP: 5213806511
REGON: 369011294

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO